Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Formu


İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜ 

ÖZEL YETENEK SINAVI

İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film Ve Animasyon Bölümü Özel Yetenek Sınavı Çizim Sınavı ve Mülakat: 26 Eylül 2018

 

Önemli Tarihler

  • Başvuru Dönemi: 20-25 Eylül 2018
  • Başvuru İçin Son Tarih: 25 Eylül 2018
  • Çizim Sınavı Saati: 10.30-11.30
  • Mülakat Saati: 13.00-18.00
  • (Adaylar sözlü sınavına, kayıt sırasına göre alınacaktır.)
  • Sonuçların Açıklanması: 27-28/31 Eylül 2018

 

• Adayların 2018 TYT'den 150 ya da üzerinde puan almış olması gerekmektedir.

 • Engelli aday öğrencilerin* (engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla) TYT'den 100 ya da üzerinde puan almış olmaları yeterlidir. (Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü eğitimi görsel yeteneğe dayalı olduğundan, görme kaybı oranı %40 ve üzerinde olan görme engelli adaylar, Sanat ve Tasarım Fakültesi özel yetenek programına başvuramazlar.)

 

Özel Yetenek Sınavı Gerekli Belgeler

• TYT sonuç belgesi çıktısı

• Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

• 2 adet fotoğraf

• Ön kayıtlar ücretsizdir

• Lise Diploması aslı ve fotokopisi (Liseden mezun olamayan (tek ders sınavı, bütünleme vs.) öğrenciler koşullu kayıt olacaktır.

• Web sayfasından online ön kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Kayıt için başvurunuz; (https://www.iku.edu.tr

Özel Yetenek sınavı ön kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, evrakların en geç  25 Eylül 2018  saat 18.00’a kadar İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Özel Yetenek Sınavı kayıt masasına teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların bu tarihe kadar teslim edilmiş olması ve sonuçların takibi öğrencilerin sorumluluğundadır. Özel Yetenek Sınavı’na gelirken, öğrencilerin Sınava Giriş Belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir; belgesiz öğrenci sınava alınmayacaktır.

 

 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Özel Yetenek Sınav Sonuçları İstanbul Kültür Üniversitesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi ana sayfasında (https://www.iku.edu.tr) “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

Önemli Notlar:

• Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında varsa sunum portfolyolarını getirmeleri gerekmektedir.

• Öğrencinin sınava gelirken duralit, çizim kalemi (kurşunkalem), silgi, kalemtraş gibi temel çizim malzemelerini de yanlarında bulundurmaları önemlidir.

Kesin Kayıt Hakkında

Özel Yetenek sınavı sonucuna göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, İKU web sayfasında belirtilecek tarihlerde istenilen belgelerle birlikte, 3 iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kesin Kayıt’dan sonra kayıt silme durumunda ücret iade koşulları:

Kesin kayıt yaptıran öğrencilere YKS sonuçlarına göre, ÖSYM tarafından herhangi bir Devlet ya da Vakıf Üniversitesine yerleştirilmiş ise, ÖSYS Belgesini ibraz etmesi koşuluyla kesin kayıtta ödemiş olduğu ücretin tamamı iade edilir. Diğer kayıt silme durumlarında bölüm ücretinin (toplam ödeyeceği ücret)  ¼ ‘i iade edilmez.

Kesin Kayıt’dan sonra kayıt dondurma durumunda ücret iade koşulları:

Kesin kayıt yaptıran öğrenci herhangi bir nedenle kayıt dondurması durumunda o yarıyıla ait ücret iadesi yapılmaz, bir sonraki dönem ücretinden mahsup edilir.

Burs Bilgileri

Adayların bursları, başarı oranlarına göre belirlenecektir.

* Engelli Aday Öğrenciler için

• Bir üniversite ya da tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir.

• (2018 Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınav başvurusunda bulunabilirler.

Özel Yetenek sınavının yapılacağı Ataköy Kampüsü adresi:

Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi 1.Kat Bakırköy 34156 İstanbul.

Ayrıntılı bilgi için:

Göknur Sözüneri – g.sozuneri@iku.edu.tr – 0212 498 4822 - Ataköy Kampüsü, 1 D-12.

Sevim Karaalioğlu - s.karaalioglu@iku.edu.tr - 0212 498 4226 - Ataköy Kampüsü, 1 D-09.

Özlem Malatyalıoğlu - o.malatyalioglu@iku.edu.tr - 0212 498 4575 – Ataköy Kampüsü, 1 D-09.

 

 

There are 6 questions in this survey.