MİAK AkreditasyonuMimarlık Akreditasyon Kurulu’nun (MİAK)  22.04.2014 tarihli kararıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı, “6 Yıllık - 3. Yılda Özelleşmiş Değerlendirmeli” olarak belirlenmiş olan akreditasyonunun gerektirdiği “2017 Yıllık Raporu” üzerine yapılan özelleşmiş değerlendirme olumlu sonuçlanarak, 16.02.2018 tarihli kararıyla “6 Yıllık Akreditasyon”a tamamlandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Programı, Türkiye'deki tüm mimarlık programları arasında üçüncü, vakıf üniversiteleri arasında ise ilk ve halen tek akredite edilmiş mimarlık programıdır. En başarılı kurumlara verilen altı yıllık akredite süresi ile İKÜ Mimarlık Bölümü bu süre ile akredite edilen en başarılı ve ayrıcalıklı mimarlık eğitimi veren kurumlardan biri olduğunu göstererek kalitesini tescilledi. 

Avrupa'da her ülkenin kendi eğitim sistemine uygun kalite güvence standartlarını belirlediği günümüzde, eğitimde kalitenin güvencesi ulusal ya da uluslararası bağımsız kalite ajansları, yani akreditasyon kurulları, tarafından verilen akreditasyondur. MİAK, Türkiye Cumhuriyeti'nde mimarlık eğitim kurumlarını evrensel kriterler doğrultusunda denetleyen ve akredite eden bir kurumdur. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, uluslararası ortamda sahip olduğu saygınlığı, ulusal akreditasyon başarısıyla da perçinlemiştir. Bu başarının ardında, öğretim üyelerinin uluslararası akademik tanınırlığı, kabul gören bilimsel yayınları ve geniş eğitim tecrübesi vardır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon konusunda yol kat etmiş bir kurumun çalışanları olmanın getirdiği özeleştirel eğilimlere sahip ve her biri farklı ortamlarda yetişmiş dinamik bir öğretim kadrosu, çağdaş eğitimin gerektirdiği değerler sistemi çerçevesinde öğrenci merkezli bir eğitimi hedeflemesi, İKÜ Mimarlık Bölümü'nü alanında önemli bir akademik çekim merkezi haline getirmektedir. 

GERİ