Lisansüstü Program SüreleriLisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine!!

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre lisansüstü programlarının süreleri yarıyıl olarak belirlenmiştir. Buna göre 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi Bahar yarıyılı, 9 Haziran 2018 tarihinde sona erecektir. 

Enstitümüzde kayıtlı öğrencilerin Doktora ve Tezli Yüksek Lisans tez savunmalarını en geç 9 Haziran 2018 tarihine kadar yapmaları (tez ve savunma yazılarının en az iki hafta önce Enstitüye teslimi gerekmektedir); Tezsiz program öğrencilerinin de Dönem Projesi ve danışman imzalı Dönem Projesi Tutanağını en geç 9 Haziran 2018 tarihine kadar Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
 

Not: Bu süre içinde yapılmayan Tez ve Proje teslimleri, 2018-2019 güz yarıyılı başlama tarihi olan 24 Eylül 2018 sonrasına kalacaktır.

GERİ