Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme ve Eğitim Alma HareketliliğiDeğerli Öğretim Elemanları ve İKÜ Çalışanları,
 
2016-2018 proje dönemi kapsamında Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği için başvuru dönemi açılmıştır.
 
Erasmus+ Dünya Personel Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği başvuruları, karşı kurumdan alınacak kabul yazısı (e-mail yeterlidir), İKÜ Başvuru formu ve öğretim planı/eğitim planı ile Uluslararası İlişkiler Birimi’ne yapılacaktır.
 
Ders verme hareketliliği için yapılmış olan Erasmus Anlaşması doğrultusunda ‘University of Texas at Dallas’a İşletme ve İktisat Bölümü, Miyongji Üniversitesi’ne Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İşletme Bölümlerinden başvuru yapılması gerekmektedir.
 
*Hareketlilik süresi en geç 29 Haziran 2018 tarihinde bitecek şekilde belirlenmelidir.
 
*Son Başvuru Tarihi 12 Mart 2018’dir.
 
Hareketlilik başvuru evrakları:
 
- İKÜ Başvuru Formu, 
- Eğitim Planı
-Öğretim Planı
 
 
Saygılarımızla
Uluslararası İlişkiler Birimi
 

 
Dear Faculty and Staff Members,
 
In the framework of 2016-2018 Project, Erasmus+ World Teaching/Training Staff Mobility application is open
 
Erasmus+ Staff Teaching/Staff Training Mobility applicants are expected to hand in their documents to the International Office . (1- invitation letter from host instituiton – e-mail would be sufficient- 2-IKU application form must be completed 3- training/teaching mobility document (Work Plan) signed both by the applicant and other indicated authorities of IKU) 
 
In accordance with Erasmus Agreements for Erasmus teaching mobility, the academic staff of Departments of Business Administration and Economics  may apply for University of Texas at Dallas’ and the academic staff of International Relations, English Language and Literature and Business Administration may apply for Miyongji University.
 
*The duration of mobility should be determined to end by 29th of June 2018.
*Deadline for submitting applications is on 12th of March,2018
 
Documents for application:
- IKU application form
- Teaching Agreement 
-Training Agreement (Work Plan)
 
 Regards,           
International Office

 

GERİ