Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği BaşvurularıDeğerli Öğretim Elemanları ve İKÜ Çalışanları,

 

Üniversitemiz koordinatörlüğünde yürütülen ve bir Erasmus+ projesi olan Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında 2016-2018 akademik yılları içerisinde Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları açılmıştır.

Avrupa Staj Konsorsiyumu Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğine başvurular, karşı kurumdan alınacak kabul yazısı (e-mail yeterlidir) ve başvuru sahibi ile İKÜ ’deki ilgili kişiler tarafından imzalanacak ders planı/eğitim planı ile Uluslararası İlişkiler Birimi’ne yapılacaktır. Hareketlilik süresi en geç 31 Mayıs, 2018 tarihinde bitecek şekilde belirlenmelidir.

Konsorsiyum öncelikleri çerçevesinde 1 Mayıs 2018’e kadar gerçekleştirilmesi planlanan başvurulara öncelik verilecektir. (Konsorsiyum Hedef/Öncelikleri için tıklayınız.)

Son Başvuru Tarihi 19 Şubat 2018’dir.

Değerlendirmeler 23 Şubat, 2018 tarihinde yapılacaktır.

Bütün başvurular Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, Konsorsiyum öncelikleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Konsorsiyum önceliklerine göre, öğrencilere stajlarını gerçekleştirebilecekleri uygun kurumlar bulunmasına katkı sağlayacak ders/eğitim planları değerlendirmeye alınacaktır.  (Konsorsiyum Hedef/Öncelikleri için tıklayınız.)

Program/Başvuru detaylarına, İş Planı’na ve Konsorsiyum önceliklerine aşağıda linki bulunan Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun web sitesinden ulaşabilirsiniz;

http://www.euro-intern.org/personel/

 


 

Dear Faculty and Staff Members

 

EUROPEAN INTERNSHIP CONSORTIA 2016-2018 Academic Year  Erasmus+ Staff Mobility Call for Applications are now open for the IKU academic and adminitrative staff .

 

Erasmus+ Staff Training applicants are expected to hand in their documents (1- invitation letter from host instituiton – e-mail would be sufficient- and  2- training mobility document (Work Plan) signed both by the applicant and other indicated authorities of IKU) to the International Office. The Mobilities must be prepared to finish before 31th of May, 2018.

Deadline for submitting applications is 19th of February, 2018

All applications will be evaluated on 23th of February, 2018.

The mobilities that are planned to be actualized untill 1st of May, 2018 will be given priority in line with aforementioned Priorities/Mission (Please click for Consortium Aims/Priorities.)

All applications will be evaluated by the Board of Consortium. In the framework of Consortium Priorities, only the applications which aim to find internships placements for students will be evaluated.

For Program/Application details, Work plan and Consorstium priorities please click the link below.

http://www.euro-intern.org/personel/

GERİ