Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Başvuruları Kabul Edilenler Açıklandı2017-2018 Öğretim yılı İKÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başvuruları kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları kabul edilen adayların İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kendilerinin başvurmaları gerekmektedir. Adayın kendisinin başvuru yapamaması durumunda, “noterden kayıt için vekil tayin” etme koşuluyla vekalet verdiği kişi kayıt işlemlerini yürütebilir.

Kayıt için öğrencinin sırasıyla yapacağı işlemler:

  1. Aşama: Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için belirlenen kayıt ücretinin İKU Mali İşler Daire Başkanlığına ödenmesi (10 Ocak 2017 Çarşamba gününden itibaren)
  2. Aşama: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kayıt onayı için başvuru yapılması

NOT-1: Ön başvuruda başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na doğrudan başvurabilir, yeniden evrak listesi hazırlamak zorunda değillerdir.

NOT-2: Evrakları eksik olanlar, eksik olan evraklarını hazırlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmalıdır.

DİKKAT: 18.11.2015 tarihli YÖK toplantısı-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve, Usul ve Esaslar gereği aşağıdaki madde kapsamında olanlar durumlarını ivedilikle belgeleyip başvuru yapmalıdır.

Madde 10-(4): İlgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

Başvuruları kabul edilenlerin listesi için tıklayınız.

Akademik Takvim için tıklayınız.

GERİ