İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresiİstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi 7-8 Aralık 2017 tarihinde Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Üst teması “Ölçek” olarak belirlenen kongreye akademik ve mesleki ortamdan yoğun bir katılım oldu.

İki gün süren kongre kapsamında; 7 oturumda 23 bildiri sunulurken çağrılı üç konuşmacı da sunum yaptı. Çağrılı konuşmacılardan Prof. Dr. D. Zafer Ertürk “Bir Zihinsel Faaliyet Olarak Tasarlama” başlıklı konuşmasında bireydeki tasarım sürecinin nasıl gerçekleştiği sorusunu sorarak, beyinsel faaliyet olan tasarlama eylemini örnekler üzerinden tartışmaya açtı. İkinci olarak çağrılı konuşmacılar Gönye Proje Tasarım’ dan mimar Yelin Evcen ve iç mimar Gönül Ardal “Yaşam Ölçeğinde Tasarım” başlıklı konuşmalarında yoğun olarak ürettikleri konut - yaşam alanları projelerindeki tasarım yaklaşımlarını ve yaşam senaryoları oluşturarak kullanıcıya yönelik iç mekanlar ürettiklerini örnek projeleri üzerinden açıkladılar. Üçüncü çağrılı konuşmacı mimar Gürhan Bakırküre ise “Ofis Mekanlarında Ölçek” başlıklı konuşmasında tasarımın bütünselliğinden bahsederek, toplumsal ve teknolojik gelişmelerin ofis mekanlarının tasarımını etkilediğini ve giderek mobil çalışma ortamlarının ortaya çıktığını uygulama projelerinden örnekleyerek anlattı.

Kongrede üst tema olan “Ölçek” kavramı, kuram ve düşünsel yaklaşımlar, tasarım stüdyosu, sürdürülebilirlik, disiplinler arası yaklaşımlar, temsil, üretim araçları, fiziksel çevre kontrolü, çevresel psikoloji vb. konular bildirilerle tartışıldı.

Tasarım odaklı disiplinlerin önemli konularından biri olan ölçek temasının kongre kapsamında iç mimarlık eğitimi özelinde yarattığı yeni tartışmalar ufuk açıcı oldu ve İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi hem eğitim alanına hem de mesleki ortama olumlu katkılar sundu.

GERİ