İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresiİç Mimarlık eğitimi kongrelerinin ilki 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü tarafından,  ikincisi 2012 yılında ve üçüncüsü 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre tasarımı bölümü tarafından düzenlenmiştir. İç Mimarlık Eğitimi kongresinin dördüncüsü yine İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün ev sahipliğinde düzenlenecektir.

07 - 08 Aralık 2017’de Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek İÇMEK/ İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi’nin üst teması “ÖLÇEK” olarak belirlenmiştir. Tasarım odaklı disiplinlerin önemli konularından biri olan ölçeğin, kongre kapsamında iç mimarlık eğitimi özelinde yaratacağı yeni tartışmaların ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir. Birçok alt tema ve başlıkla zenginleşen “Ölçek” kavramının eğitimdeki yansımalarının nasıl ve neler olacağı kongrenin merakla beklenen çıktılarını oluşturacaktır.

Kongrede 23 bildiri sunulacak üç davetli konuşmacı kongre teması kapsamında sunum yapacaktır.

Bu bakış açısıyla iç mimarlık eğitiminde yer alan katılımcıları İÇMEK/ İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi ile eğitimde “ölçek” üst temasını tartışmaya ve yeni yaklaşımlar ortaya koymaya davet ediyoruz.

GERİ