Yeni Yayınlanan Yönerge ve İlkeler “Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Koro ve Topluluklar Çalışma İlkeleri”, ‘’T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi” ve “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi” Üniversitemiz, 2017-2018 / 3 ve 4 numaralı senato toplantılarında görüşülmüş ve uygun bulunarak yürürlüğe girmiştir.

“Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Koro ve Topluluklar Çalışma İlkeleri”

‘’T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi”

“T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi”

GERİ