İKÜ - Sanayi İşbirliğiİstanbul Kültür Üniversitesi’nin Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformuna (ÜSİMP) üyelik talebi, 10 Ekim 2017 tarihinde kabul edilmiştir.

Üniversitemiz ÜSİMP üyeliği kapsamında teknoloji transfer uygulamalarında verimli işbirlikleri kurarak, var olan bilgi ve teknoloji kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

ÜSİMP üyesi olarak, Üniversitemiz Ar-Ge potansiyelinin Sanayi kuruluşları ile birlikte değerlendirilmesi, Platformun uluslararası işbirliklerine katılım mümkün olabilecektir.   Söz konusu uluslararası işbirlikleri arasında teknoloji transferi ve Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda öncü kuruluşlar olan: Alliance of Technology Transfer  Professionals (ATTP), Association of University Technology Managers (AUTM), European Knowledge Transfer Society (EUKTS), Avrupa Komisyonu’nun Fikri Mülkiyet (IP) ve Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) alanında temel profesyonel danışmanlık ve bilgi hizmeti verdiği resmi girişimi olan AB IPR Helpdesk yer almaktadır.

ÜSİMP, TÜBİTAK ÜSAM Programı kapsamında üniversite-sanayi arayüz yapıları olarak faaliyete başlayan ve TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile 2006 yılı sonunda ÜSAM Programının kapatılmasının ardından dernek veya şirket olarak faaliyetlerini aynı anlayışla sürdüren Merkezler tarafından 2007 yılında kurulmuştur. ÜSİMP, ülkemizin farklı bölgelerinden üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına aktif olarak katılan/destek veren ve bu işbirliğinin daha profesyonel seviyede yürütülmesini hedefleyen Üniversite, İş Dünyası ve STK temsilcilerini şemsiyesi altında barındıran bir çatı kuruluştur. Türkiye'nin en büyük Üniversite Sanayi İşbirliği alanındaki arayüz kuruluşu olan ÜSİMP'in yurtiçinden 73 üyesi bulunmaktadır.  ÜSİMP ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.usimp.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Teknoloji ve Proje Destek Birimi

GERİ