Çift Anadal ve Yandal Programı Başvuru SonuçlarıKayıt Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1. Çift Anadal ve Yandal Programı kesin kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir.

 

Asil kayıt tarihleri Yedek kayıt tarihleri
13 Eylül 2017 – 14 Eylül 2017 15 Eylül 2017 – 18 Eylül 2017

 

*Yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, asil kayıtlar tamamlandıktan sonra başvurdukları programın kontenjanında boş yer kalır ise 2017-2018 Güz Yarıyılı başvuru sonuç listelerindeki sıralamaları doğrultusunda kayıt yaptırabilirler.

**İlan edilen kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

  1. Kayıt için öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na giderek, şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.
     
  2. İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Programının Esaslarına İlişkin Yönerge’nin 6. Madde’sinin  2. bendinin b fıkrasında yer alan “Öğrenci İKÜ’deki öğrenim süresi boyunca birden fazla ikinci anadal programına kayıtlı olamaz. Ayrıca, çift anadal yapan öğrenci aynı ikinci anadal programında ,aynı zamanda yandal yapamaz.” ve aynı maddenin 8. bendinde yer alan “Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.” hükümleri dikkate alınarak kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

2017-2018 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvuru sonuçları için tıklayınız...

2017-2018 Güz Yarıyılı Yandal Programı başvuru sonuçları için tıklayınız...

GERİ