İKÜ Kalite Yönergesi“İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi”, 23 Mart 2017 tarih ve 2016 - 2017/ 16 Sayılı Senato Toplantısında görüşülüp uygun bulunarak Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girmiştir.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayın...

GERİ