Tek Ders Sınavına Başvuracakların Dikkatine***Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, İstanbul Kültür Üniversitesi Senato Kararı ile Tek Ders Sınavı 5 Eylül 2017 tarihine ertelenmiştir.

TEK DERS SINAVI VE BAŞVURU KURALLARI

2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ SONU

 
  1. İlgili dersi daha önce almış ve yarıyıl sonu sınavına girilmiş olmalıdır.
  2. Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez.
  3. Mezuniyet için tek ders sınavı, dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilir.
  4. Tek ders sınavları 05 Eylül 2017 günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir.
 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

GERİ