Özel Yetenek SınavıÇizim Sınavı ve

Mülakat:                      12 Eylül 2017

Başvuru Dönemi:                       22 Ağustos - 11 Eylül 2017

Başvuru İçin Son Tarih:                                 11 Eylül 2017
Çizim Sınavı Saati:                           10.00-11.00
Mülakat Saati:                                  12.00-18.00

(Adaylar sözlü sınavına, kayıt sırasına göre alınacaktır.) 

Sonuçların Açıklanması:                    13 - 14 Eylül 2017

• Adayların 2017 YGS puan türlerinin herhangi birinden 150 ya da üzerinde puan almış olması gerekmektedir.

• Engelli aday öğrencilerin* (engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla) YGS puan türlerinin herhangi birinden 100 ya da üzerinde puan almış olmaları yeterlidir. (Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü eğitimi görsel yeteneğe dayalı olduğundan, görme kaybı oranı %40 ve üzerinde olan görme engelli adaylar, Sanat ve Tasarım Fakültesi özel yetenek programına başvuramazlar.)

 

Özel Yetenek Sınavı Gerekli Belgeler

• YGS sonuç belgesi çıktısı 
• Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

• 2 adet fotoğraf
• Ön kayıt ücret ödendi belgesi (Ön kayıt ücreti KDV dahil 100 TL’dir. İKU Mali İşler Daire Başkanlığı’na yatırılacaktır.)

• Lise Diploması aslı ve fotokopisi (Liseden mezun olamayan (tek ders sınavı, bütünleme vs.) öğrenciler koşullu kayıt olacaktır.

• Web sayfasından online ön kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız. (http://www.iku.edu.tr)  

 

Özel Yetenek sınavı ön kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, evrakların en geç 11 Eylül 2017 saat 17.00’ye kadar İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Özel Yetenek Sınavı kayıt masasına teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların bu tarihe kadar teslim edilmiş olması ve sonuçların takibi öğrencilerin sorumluluğundadır. Özel Yetenek Sınavı’na gelirken, öğrencilerin Sınava Giriş Belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir; belgesiz öğrenci sınava alınmayacaktır.

 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Özel Yetenek Sınav Sonuçları İstanbul Kültür Üniversitesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi ana sayfasında (http://www.iku.edu.tr) “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

 

Önemli Notlar:

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında varsa sunum portfolyolarını getirmeleri gerekmektedir. 

Öğrencinin sınava gelirken duralit, çizim kalemi (kurşunkalem), silgi, kalemtraş gibi temel çizim malzemelerini de yanlarında bulundurmaları önemlidir.

 

Kesin Kayıt Hakkında

Özel Yetenek sınavı sonucuna göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, İKU web sayfasında belirtilecek tarihlerde istenilen belgelerle birlikte, 3 iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kesin Kayıt’dan sonra kayıt silme durumunda ücret iade koşulları:

Kesin kayıt yaptıran öğrencilere LYS sonuçlarına göre, ÖSYM tarafından herhangi bir Devlet ya da Vakıf Üniversitesine yerleştirilmiş ise, ÖSYS Belgesini ibraz etmesi koşuluyla kesin kayıtta ödemiş olduğu ücretin tamamı iade edilir. Diğer kayıt silme durumlarında bölüm ücretinin (toplam ödeyeceği ücret) ¼ ‘i iade edilmez.

 

Kesin Kayıt’dan sonra kayıt dondurma durumunda ücret iade koşulları:

Kesin kayıt yaptıran öğrenci herhangi bir nedenle kayıt dondurması durumunda o yarıyıla ait ücret iadesi yapılmaz, bir sonraki dönem ücretinden mahsup edilir.

 

Burs Bilgileri

Adayların bursları, başarı oranlarına göre belirlenecektir.

 

* Engelli Aday Öğrenciler için

• Bir üniversite ya da tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir.

• (2017 Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınav başvurusunda bulunabilirler.

 

Özel Yetenek sınavının yapılacağı Ataköy Kampüsü adresi:
Ataköy Yerleşkesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi I.Kat Bakırköy 34156 İstanbul.

 

Ayrıntılı bilgi için:
Sevim Karaalioğlu - s.karaalioglu@iku.edu.tr - 0212 498 4226 - Ataköy Kampüsü, 1 D-12. 

Özlem Malatyalıoğlu - o.malatyalioglu@iku.edu.tr - 0212 498 4575 - Ataköy Kampüsü, 1 D-12. 

GERİ