Başarı Sıralaması Tespiti Usul ve Esasları11 Mayıs 2017 Tarihli Senato Toplantısı’nda görüşülerek kabul edilen “İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Mezunlarının Başarı Sıralamasının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar”  ile ilgili kararlar Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İKÜ Önlisans ve Lisans Mezunlarının Başarı Sıralamasının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar'a buradan erişebilirsiniz.

GERİ