İKÜ-KAD Yönergesi“İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi Yönergesi”, 11 Mayıs 2017 tarih ve 2016 - 2017/ 19 Sayılı Senato Toplantısında görüşülüp uygun bulunarak Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Kuruluş amacı; "Kadın haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik gerek bilimsel gerek uygulamalı çalışmalarda bulunarak, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı çerçevesinde eğitim-öğretim, konferans, seminer-kurs düzenlemek ve projeler üretmek" olan İKÜ-KAD Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

GERİ