Rektörlük Ataması7 Kasım 2016 tarihinden itibaren Vekil Rektör olarak görev yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sayın Erhan Güzel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetimizin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşü üzerine T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör’ü olarak atanmıştır. Atama Kararı 2 Haziran 2017 tarihli ve 30084 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2 Haziran 2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Atama Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Güzel’in öz geçmişine buradan ulaşabilirsiniz.

GERİ