ULEP İlkeleri Hakkında23.03.2017 Tarih ve 2016-2017 /16 Sayılı Senato Toplantısı’nda görüşülerek uygun görülen, “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılım Destek Programı Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri” İle “Teknoloji ve Proje Destek Birimi Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel - Sanatsal Etkinliklere Katılım Başvuru Formu” yürürlüğe girmiştir.

İlgili ilkelere ve forma buradan ulaşabilirsiniz

GERİ