DuyuruİKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özge Zihnioğlu’nun TÜBİTAK-British Council ortaklığında yürütülen Katip Çelebi – Newton Fonu kapsamında hazırladığı projesi kabul edilmiştir. Kabul edilen proje, Avrupa Birliği’nin PEACE Programı kapsamında Kuzey İrlanda’daki Sivil Toplum Kuruluşlarına verdiği desteğin incelenmesini ve çıktılarının Türkiye’de yürütülen Sivil Toplum Diyaloğunun sonuçlarıyla karşılaştırılmasını kapsamaktadır.

 

GERİ