II. Kök Hücre Temelli Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar ÇalıştayıİKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Bölümünün düzenlediği II. Kök Hücre Temelli Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı 9 Aralık 2016 Cuma günü Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan İKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün düzenlediği çalıştayda, araştırma konuları farklı dokulardaki kök hücreler olan akademisyenler çalışma alanlarındaki yenilikleri katılımcılarla paylaşmıştır.

Prof. Dr. Erdal Karaöz (İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Liv Hospital, Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Merkezi, LivMedCell Başkanı), "Laboratuvardan Kliniğe Kök Hücre" başlıklı açılış konuşmasında kök hücrenin tanımını yapmış; geçmişte ve günümüzdeki kök hücre uygulamaları ile ülkemizde uygulanan alanları ve uygulama şekillerini açıklamıştır.

 "Kök Hücre ve İmmunmodülasyon" başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Tunç Akkoç  (Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı), bağışıklık sistemi ve kök hücre tedavileri konusundaki çalışmalarını paylaşmıştır.

Prof. Dr. Engin Ulukaya (İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı) "Bir Doğal Bileşik Olan Pristimerinin Kanser Kök Hücre Üzerindeki Sıradışı Etkisi" başlıklı konuşmasında söz konusu yeni bitkisel ilacın kanser tedavisinde apoptoz ve otofajik markırlarla değerlendirilmesini anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Esra Çağavı (İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi, REMER) "Kalp Hastalıkları ve Enfarkt Olgularında Hücresel Tedavi Yaklaşımları" konulu konferansında özellikle kalp krizi geçiren hastalara kalp kök hücre tedavisinin nasıl uygulandığını aktardı.

Diğer konuşmacılar ve konuları aşağıdaki gibidir:

Multiple Myeloma Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşma Potansiyelinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

 

İREM YILMAZ

Doktora Öğrencisi

Liv Hospital

Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi

Pankreatik Adacık Kaynaklı Kök Hücrelerin Apoptoza Yönlendirilmiş Beta Hücreleri Üzerindeki Koruyucu Etkileri

 

ÇİĞDEM İNCİ

Doktora Öğrencisi

Liv Hospital

Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi

 

CRISPR: Genleri Yeniden Yazmak Ve Güncel Tedavi Stratejileri

SEVİLAY ŞAHOĞLU GÖKTAŞ

Doktora Öğrencisi

İstanbul Medipol Üniversitesi
Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD
 

Trans-Platin (II) Kompleksinin Kanser Kök Hücrece Zengin Mamosferlerde Apoptozisi Indükleyici Etkisi

 

NAZLIHAN AZTOPAL

Doktora Öğrencisi

Uludağ Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

 

Astım ve Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları

 

DENİZ GENÇ

Doktora Öğrencisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı

 

GERİ