II. Kök Hücre Temelli Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar ÇalıştayıMoleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün düzenlediği "II. Kök Hücre Temelli Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı", 9 Aralık 2016 Cuma günü saat 10.00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir.

GERİ