Tek Ders Sınavı Ve Başvuru Kuralları2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ SONU

1.    İlgili dersi daha önce almış ve sınavına girilmiş olmalıdır,
2.    Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez,
3.    Mezuniyet için tek ders sınavı dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilmektedir,
4.    Mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler 16 Ağustos 2016 tarihi Saat: 17.00’e kadar İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır,
5.    Tek ders sınavı 19 Ağustos 2016 Cuma günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir,
6.    16 Ağustos 2016 tarihi Saat: 17.00’e kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde bu sınava alınmayacaklardır,

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

GERİ