İKÜ 2015 – 2016 YAZ ÖĞRETİMİ İLKELERİ2015-2016 Yaz Öğretimi  hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

a.    Yaz Öğretimi Süreci aşağıdaki gibidir:

     a)    Başvuru Tarihleri - Lisans – Önlisans       : 08 – 14 Haziran 2016 (Saat 24.00’a kadar)
                Yabancı Dil Hazırlık    : 31 Mayıs 2016 – 10 Haziran 2016
     b)    Yaz Öğretimi Süresi – Lisans – Önlisans   : 20 Haziran 2016 – 5 Ağustos 2016
                               Yabancı Dil Hazırlık      : 13 Haziran 2016 – 29 Temmuz 2016 
     c)    Final Sınavları – Lisans – Önlisans             : 6-8-9-10-11 Ağustos 2016
                Yabancı Dil Hazırlık     : 1 – 2 Ağustos 2016

b.    Üniversitenin tüm programları ve bölümleri tarafından Yaz Öğretiminde açılması planlanan dersler SAP sistemine, 7 Haziran 2016 saat 18:00’a kadar girilecektir. Yaz öğretiminde açılması planlanan bir dersin kesin olarak açılabilmesi için o derse kayıtlı olması gereken öğrenci sayısı en az 5’tir. Kayıtlı oldukları lisans programlarının yedinci ya da sekizinci /önlisans programlarının üçüncü ya da dördüncü yarıyıllarından ders almış öğrenciler için bu koşul geçerli değildir.

c.    Üniversitenin tüm programları ve bölümleri 16 Haziran 2016 saat 18:00’a kadar kesin olarak açılan dersler, öğrenci sayıları ve ilgili öğretim elemanları belirlenir ve ilan edilir.

d.    Kesin olarak açılan dersler bağlamında Ders Ekleme/ Bırakma işlemleri 17 Haziran 2016 (Sistem Açılış: saat 00:01) – 20 Haziran 2016 (Sistem Kapanış: saat 18:00) tarihlerinde yapılır ve sonuçlar Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Bölüm Koordinatörlerine bildirilir.

e.    Herhangi bir nedenle 21 Haziran 2016 tarihinden önce Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan derslerden vazgeçen öğrenciye ödediği ücret, vazgeçtiği her ders için 1 saatlik ders ücreti eksiği ile iade edilir; 21 Haziran 2016 tarihi itibariyle, açılmış bir ders bırakılamaz ve ücret iadesi yapılmaz. Gerekli koşulların sağlanamaması nedeniyle açılmayan dersler için ödenen ücretler aynen iade edilir. Ücret iadesi M.İ.D. Başkanlığınca 25 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yapılır.

f.    13 Haziran 2016 itibariyle, Hazırlık sınıfı için Yaz Öğretimi’nden çekilmesi durumunda öğrenciye hazırlık sınıfı yaz öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

g.    21 Haziran 2016 tarihi itibariyle, Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Danışman onayı ve Ders Alma Çıktısını ilgili koordinatör tarafından imzalanması ile açılan derslere kayıt yapılabilir. Ders Alma Çıktıları ilgili Koordinatörler tarafından Ö.İ.D. Başkanlığına en geç 10 Ağustos 2016 Saat 18:00’ e kadar teslim edilir. İKÜ dışından gelen öğrencilerin her türlü ders alma başvuruları Ö.İ.D. Başkanlığınca yürütülür.


 

 

GERİ