Genel Sekreterler İKÜ’de Buluştu



Geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılan, Üniversite Yöneticileri Derneği’nin (ÜNYÖNDER) “Genel Sekreterler Buluşuyor” başlıklı ikinci toplantısı, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Ethem Tarhan’ın daveti üzerine 10 Mayıs 2016 tarihinde üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlendi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda derneğin stratejik plan çalışmasının sunum ve değerlendirmesiyle üniversite yöneticilerinin sorunları ve çözümüne yönelik çalışmaların planlanması gerçekleştirildi. Kurumsal İletişim Birimimizin ÜNYÖNDER mensuplarına üniversitemizin kısa tanıtımını ve iyi uygulamalarını sunduğu toplantı, genel değerlendirme konuşmalarının ardından sona erdi.

GERİ