İKÜ ve AFS Türkiye işbirliği ödül getirdi!
Türk Kültür Vakfı/AFS Türkiye ve İstanbul Kültür Üniversitesi ortaklığıyla iki yıldır üniversitemiz bünyesinde sunulan Kültürlerarası İletişim dersleri AFS Uluslararası ağındaki en iyi, sürdürülebilir ve yenilikçi Kültürlerarası Öğrenme etkinliği seçilerek büyük ödüle layık görüşmüştür. Kültürlerarası İletişim dersleri nonformel metotlarla işlenmektedir ve öğrencilerimizin farklı kültürlere yönelik duyarlılıklarını artırarak küreselleşen dünyamıza daha güçlü ve hızlı adapte olmalarını hedeflemektedir. Ödül UNESCO, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC), Avrupa Kültürlerarası Öğrenme Federasyonu (EFIL) ve AFS Kültürlerarası Programları'ndan temsilcilerin yer aldığı bir seçici kurul tarafından sunulmuştur.

 

 

GERİ