Dünü ve Bugünüyle Eski Türk YazıtlarıEski Türk yazıtları, Türklüğün ve Türkçenin önemli bilgi kaynaklarıdır. Türk yaşayışının, inanışının ve dehasının mahsulü olan Türk anıt ve yazıtları üzerinde yapılan dil, kültür ve yüzey araştırmaları ile epigrafik, topografik, arkeometrik, fotogrametrik tespitler ve arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bilgi, bulgu ve belgeler Türk kültür ve medeniyetinin hem geçmişine hem de geleceğine ışık tutacak niteliktedir. 

Geçtiğimiz yıllarda Moğolistan’da ve Çin’in imparatorluk dönemi başkenti Şian’da bulunan yeni yazıtların günümüz Türkçesine kazandırılıp eski Türk kültürünün aydınlatılmasına önemli katkılar sağlayan alanın uzman bilim adamı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, araştırmalar neticesinde ortaya çıkan yeni bilgi ve bulgularla ilgili 18.11.2015 tarihinde saat 14.30’da İstanbul Kültür Üniversitesi Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda konferans verecektir.

GERİ