Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Haklar Uluslararası SempozyumuSempozyum 18.-20. Kasım 2015 tarihlerinde Hukuk fakültemizde gerçekleşecektir.
Sempozyuma Almanya’dan 12 tane konuğumuz katılacaktır. Bu heyet Almanya’nın çeşitli hukuk fakültelerinde öğretim üyesi olan hocalardan ve hakimlerden oluşmaktadır.
Ayrıca hukuk fakültemizin değerli öğretim üyeleri  de sempozyum da katılımda bulunacaklardır. 
Sempozyum da kişisel verilerin korunması ve kişisel haklar çerçevesinde farklı konular ele alınacaktır. Her bir konu hakkında hem bir Alman hem bir Türk hocamız tebliğler sunacaklardır. 
 

GERİ