İngiliz Dili Ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dikkatine;13.08.2015 tarih 2014-2015/ 26 toplantı no’lu 19 sayılı kararı gereğince ilgili bölüm öğrencilerimizin sınavlarına sözlü bölüm eklenmesi   ve başarılı sayılabilmeleri için sınav sonucunun 80/100 olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda eşdeğerlik tablosu da söz konusu öğrenciler için güncellenmiştir. Senato kararını ve güncellenmiş eşdeğerlik tablosunu ekte bulabilirsiniz.

* Senato kararı için lütfen tıklayınız.

* Güncellenmiş eşdeğerlik tablosu için  lütfen tıklayınız.

GERİ