Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme FormuEğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ön Değerlendirme Formu için lütfen tıklayınız.

Araştırma Gör. Kadrosuna Başvuran 17 Aday listede görüldüğü üzere ön değerlendirmeyi geçmiş olup sınava girmeye hak kazanmıştır. Sınav Ataköy Kampüsü 25.08.2015 tarihinde saat 13.00'da, ZD1 No.'lu anfide yapılacaktır.

GERİ