TEK DERS SINAVI VE BAŞVURU KURALLARI* İlgili dersi daha önce almış ve sınavına girilmiş olmalıdır,
* Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez,
* Mezuniyet için tek ders sınavı dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilmektedir,
* Bunun dışında mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler 15 Haziran 2015 tarihi Saat: 17.00’e kadar İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır,
* Tek ders sınavları 18 Haziran 2015 Perşembe günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir,
* 15 Haziran 2015 tarihi Saat: 17.00’e kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde bu sınavlara alınmayacaklardır,
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

GERİ