2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Erken Kayıt (Erken Ödeme)Mali yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde yerine getiren öğrencilerimize yine aynı tabloda belirtilen oranlarda erken ödeme indirimi uygulanacaktır. Erken ödeme indiriminden faydalanarak mali yükümlülüklerini taksitli olarak yerine getirecek öğrenciler için en fazla 9(dokuz) taksit yapılacaktır. Mali yükümlülüklerinin tamamını peşin ödeyen öğrencilerimize erken ödeme indirimine ilave olarak % 5 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.
 

ERKEN KAYIT DÖNEMLERİ ERKEN KAYIT İNDİRİMİ PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ PEŞİN ÖDEYENLER İÇİN TOPLAM İNDİRİM
15.03.2015 - 31.03.2015 DÖNEMİNDE 7,00% 5,00% 12,00%
01.04.2015 - 30.04.2015 DÖNEMİNDE 5,00% 5,00% 10,00%
01.05.2015 - 31.05.2015 DÖNEMİNDE 4,00% 5,00% 9,00%

 

GERİ