Soma Cenkyeri Cumhuriyet Ortaokulu Bağış Kampanyası Tanıtım ve Sertifika TöreniGERİ