Öğrenci Af Kanunu İle İlgili Duyuru26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve detayı aşağıda belirtilen madde uyarınca ÜNİVERSİTEMİZDEN HER HANGİ BİR SEBEP İLE AYRILAN, KAZANDIĞI HALDE KAYDINI YAPAMAYAN öğrencilerimiz bu af kapsamında ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvurabilirler. 

 

GEÇİCİ MADDE 68 – Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.


* Burs ve indirim olanakları hakkında bilgi almak için İKÜ Mali İşler Daire Başkanlığı'na başvurabilirsiniz.

GERİ