TEK DERS SINAVI VE BAŞVURU KURALLARI 

  1. İlgili dersi daha önce almış ve sınavına girilmiş olmalıdır,
  2. Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez,
  3. Mezuniyet için tek ders sınavı dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilmektedir,
  4. Bunun dışında mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler 27 Ocak 2015 tarihi Saat: 17.00’e kadar İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır,
  5. Tek ders sınavları 30 Ocak 2015 Cuma günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir,
  6. 27 Ocak 2015 tarihi Saat: 17.00’e kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde bu sınavlara alınmayacaklardır,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

GERİ