EndNote Egitim Semineri



İKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen EndNote Egitim Semineri 24 Kasım 2014 Pazartesi günü, saat 14.00'da 4.Kat Çok Amaçlı Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

GERİ