Pedagojik Formasyon Sertifika Programı2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Başvuruları Başlamıştır


Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı (25.09.2014) uyarınca, üniversitemizde pedagojik formasyon sertifika programları açılmıştır. Bu programla ilgili olarak yapılacak uygulama aşağıdaki gibidir:

 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde açılacak pedagojik formasyon sertifika programına Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kontenjanlar dahilinde 2014-2015 Güz döneminde dördüncü sınıfta olan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrencileri ve 2013-2014 Bahar yarıyılı sonuna kadar veya bu tarihten önce mezun olmuş lisans mezunları başvurabilirler.

 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun İstanbul Kültür Üniversitesi için belirlediği pedagojik formasyon kontenjanının asgari %25’i halihazırda lisans derecesine sahip mezun öğrenciler için ayrılacaktır.

 

 

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

 

İKÜ Pedagojik Formasyon Sertifika Programı başvuru ve kayıt işlemlerinin takvimi aşağıdaki şekildedir:

Başvuru Tarihleri

20-24 Ekim 2014

(İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına şahsen yapılır)

Kabul Edilen Adayların İlan Tarihi

27 Ekim 2014

Kesin Kayıt Tarihleri

28-31 Ekim 2014

(İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

         Ön Kayıt için İstanbul Kültür Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinden İstenen Evraklar

 1. Başvuru Formu  (Eğitim Fakültesi Sekreterliğinden ve web sitesinde ulaşılabilir)
 2. Güncel ve onaylı transkript
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

  Ön Kayıt için İKÜ ve Diğer Üniversite Mezunlarından İstenen Evraklar
 4. Başvuru Formu (Eğitim Fakültesi Sekreterliğinden ve web sitesinde ulaşılabilir)
 5. Onaylı mezuniyet belgesi veya diploma (kendi üniversitesi ya da noterden tasdikli sureti).
 6. Onaylı lisans not transkripti (kendi üniversitesi ya da noterden tasdikli sureti).
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

 

Tüm Öğrenciler için Kesin Kayıtta Gerekli Ek Evraklar

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 2. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (kayıt sırasında sunulacaktır).

 

Program Başlama ve Bitiş Tarihleri

Güz Yarıyılı

3 Kasım 2014 – 6 Şubat 2015

Bahar Yarıyılı

23 Şubat 2015 – 29 Mayıs 2015


* Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Mezunlar Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.


* Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Son Sınıf Öğrencileri Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

 

GERİ