Tek Ders Sınavı Hakkındaİstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi sonunda mezun olabilmek için tek dersi kalmış öğrencilere 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi sonunda bir sınav hakkı vermek üzere karar alınmıştır.

Buna göre;

  1. İlgili dersi daha önce almış ve sınavına girilmiş olmalıdır,
  2. Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez,
  3. Mezuniyet için tek ders sınavı dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilmektedir,
  4. Bunun dışında mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler 19 EYLÜL 2014 tarihi Saat: 17.00’e kadar İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır,
  5. Tek ders sınavları 24 Eylül 2014 Çarşamba günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir,
  6. 19 Eylül 2014 tarihi Saat: 17.00’e kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde bu sınavlara alınmayacaklardır,
  7. İKÜ Yönetim Kurulunun aldığı karar yalnızca 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı Yaz Öğretimi sonu içindir.

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

GERİ