Türkçe Kursları BaşlıyorTürkçe Kursu Başlama Tarihi: 04 Ağustos 2014

Starting Date of Turkish Course: 04 August 2014
 

Türkçe Kursuna katılmak isteyenler aşağıdaki adres ve telefonlardan ulaşabilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 

ADRES İKÜTÖMER, Ataköy Yerleşkesi, 34156, Bakırköy, İstanbul
TELEFON +90 212 498 4466 / 4612 / 4872
E-MAIL ikutomer@iku.edu.tr / yob@iku.edu.tr

GERİ