Doçentlik Sözlü SınavıT.C. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

Temel Alan Adı: İş ve Örgüt Psikolojisi
Toplantı Tarihi: 20.12.2013             
Saat: 11.00
Toplantı Yeri: İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Aday
Dr. Asena Gülova / Celal Bayar Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Jüri Üyeleri

Asil
Prof. Dr. Orhan AYDIN  / Ufuk Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ayşe Can BAYSAL / İstanbul Kültür Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Hasan Fuat ÇELEBİOĞLU / Galatasaray Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yedek
Prof. Dr. Turgay BİÇER  / Marmara Üniversitesi (Beden Eğitimi Spor Y.O.)

 

GERİ