Tek Ders SınavıTEK DERS SINAVI

            İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 10 Ocak 2013 tarihli toplantısında 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu mezun olabilmek için tek dersi kalmış öğrencilere 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda bir sınav hakkı vermek üzere karar alınmıştır.

 Buna göre;

1. İlgili dersi daha önce almış ve sınavına girilmiş olmalıdır,
2. Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez,
3. Mezuniyet için tek ders sınavı dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilmektedir,
4. Bunun dışında mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler 04-06 Şubat 2013 günü Saat: 17.00’e kadar İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır,
5. Tek ders sınavları 11 Şubat 2013 Pazartesi günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir,
6. 04-06 Şubat 2013 günü Saat: 17.00’e kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde bu sınavlara alınmayacaklardır,
7. İKÜ Yönetim Kurulunun aldığı karar yalnızca 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu içindir.

Önemle duyurulur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

GERİ