UFRS/TFRS EğitimiUFRS / TFRS EĞİTİMİ
Programın Amacı
Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Türkiye’de yerleşik tüm işletmelerde uygulanması 01.01.2013 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan THSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (THS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgi sunmak ve standartların uygulanması aşamasında uygulayıcılara yetkinlik kazandırmaktır.
Programa Kimler Katılabilir?
Türkiye Muhasebe Standartlarını ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayacak tüm şirket yetkilileri, mali işler, muhasebe ve bütçe departmanları müdür, müdür yardımcıları ve elemanları, bağımsız dış denetçiler, iç denetçiler, kariyer yapmak isteyen lisans öğrenimini tamamlamış kişiler bu programa katılabilirler.
Programın İçeriği
• Muhasebe Standartlarının Gelişimi
• Türkiye Finansal Raporlama Standartları
 -TFRS İlk Uygulaması (UFRS-TFRS 1)
 -Hisse Bazlı Ödemeler (UFRS-TFRS 2)
 -İşletme Birleşmeleri (UFRS-TFRS 3)
 -Sigorta Sözleşmeleri (UFRS-TFRS 4)
 -Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (UFRS-TFRS 5)
 -Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (UFRS-TFRS 6)
 -Finansal Araçlar-Açıklamalar (UFRS-TFRS 7)
 -Faaliyet Bölümleri (UFRS-TFRS 8)
 -Finansal Araçlar (UFRS-TFRS 9)
• Türkiye Muhasebe Standartları
 -Finansal Tabloların Sunuluşu (UHS-THS 1)
 -Stoklar (UHS-THS 2)
 -Nakit Akış Tabloları (UHS-THS 7)
 -Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (UHS-THS 8)
 -Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar (UHS-THS 10)
 -İnşaat Sözleşmeleri (UHS-THS 11)
 -Gelir Vergileri (UHS-THS 12)
 -Maddi Duran Varlıklar (UHS-THS 16)
 -Kiralama İşlemleri (UHS-THS 17)
 -Hasılat (UHS-THS 18)
 -Çalışanlara Sağlanan Faydalar (UHS-THS 19)
 -Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (UHS-THS 20)
 -Kur Değişiminin Etkileri (UHS-THS 21)
 -Borçlanma Maliyetleri (UHS-THS 23)
 -İlgili Taraf Açıklamaları (UHS-THS 24)
 -Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama (UHS-THS 26)
 -Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (UHS-THS 27)
 -İştiraklardaki Yatırımlar (UHS-THS 28)
 -Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamala (UHS-THS 29)
 -İş Ortaklarındaki Paylar (UHS-THS 31)
 -Finansal Araçlar-Sunum (UHS-THS 32)
 -Hisse Başına Kazanç (UHS-THS 33)
 -Ara Dönem Finansal Raporlama (UHS-THS 34)
 -Varlıklarda Değer Düşüklüğü (UHS-THS 36)
 -Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (UHS-THS 37)
 -Haddi Olmayan Duran Varlıklar (UHS-THS 38)
 -Finansal Araçlar-Muhasebeleştirme ve Ölçüm (UHS-THS 39)
 -Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (UHS-THS 40)
 -Tarımsal Faaliyetler (UHS-THS 41)

Program Koordinatörü: Prof.Dr.Peyami Çarıkçıoğlu

GERİ