AKTS Anketini Doldur!AKTS kredisi nedir?

AKTS, Yükseköğrenim alanında uluslararası hareketlilik ve akademik tanınmayı kolaylaştırmayı amaçlayan öğrenci odaklı bir kredi sistemidir. AKTS, bir ders veya diploma programında başarılı olabilmek için gerekli toplam öğrenci iş yükü (çalışma saati) göz önünde tutularak tanımlanmış bir kredi sistemidir.  AKTS, sisteme üye ülkelerin okulları arasında öğrenci hareketliliğine olanak tanır.

AKTS anketini neden dogru doldurmalıyım?

Üniversitemizde bir süredir uygulanmakta olan AKTS kredileri, öğrencilerin gerçekleştirdikleri çalışmalar dikkate alınarak belirlenmektedir.Bu bağlamda, her bir dersi başarmak için dönem süresince o dersin öğretim etkinliklerine (quiz, ödev, proje, kütüphane çalışması, laboratuvar, ara sınavlar, vize ve final sınavları vb) ilişkin çalışma yükünüze bağlı olarak AKTS kredileri yeniden belirlenecek ve  her 30 saatlik emeğiniz 1 AKTS kredisi ile tanımlanacaktır. Gerçekçi ve titizlikle vereceğiniz yanıtlar, daha sağlıklı bir kredi sistemi oluşturulmasına ve emeklerinizin daha doğru değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

AKTS anketini nasıl dolduracagım?

Katıldığınız her ders için İKÜ öğrenci mailinize bir link gönderilecektir. Sözkonusu linke tıklayarak ilgili dersin AKTS anketini doldurabilirsiniz. Öğrenci mailiniz ile ilgili işlemleri http://btdestek.iku.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

 Afiş için lütfen tıklayınız...

GERİ