Tek Ders Sınavı  İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 12 Ocak 2012 tarihli toplantısında 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu mezun olabilmek için tek dersi kalmış öğrencilere 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda bir sınav hakkı vermek üzere karar alınmıştır.

Buna göre;

1. İlgili dersi daha önce almış ve sınavına girilmiş olmalıdır,
2. Proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı verilmez,
3. Mezuniyet için tek ders sınavı dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilmektedir,
4. Bunun dışında mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler 27 Ocak 2012 Cuma günü Saat: 17.00’e kadar İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracaklardır,
5. Tek ders sınavları 31 Ocak 2012 Salı günü yapılacak şekilde ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir,
6. 27 Ocak 2012 Cuma günü Saat: 17.00’e kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde bu sınavlara alınmayacaklardır,
7. İKÜ Yönetim Kurulunun aldığı karar yalnızca 2011 – 2012 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içindir.

Önemle bilginizi ve gereğini rica ederim.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

GERİ