EBSCOhost Veri Tabanları Eğitim Toplantısı19 Ocak, Perşembe 14:00 – 15:00 arasında Ataköy Yerleşkesi Seminer Salonu II’de EBSCOhost veri tabanlarının içerikleri ve otomatik olarak kaynakça oluşturabilmek gibi işlevlerini konu alan bir eğitim toplantısı düzenlenecektir. 

EBSCOhost veri tabanları, ULAKBİM Ulusal veri tabanları da dahil olmak üzere toplam 26 veri tabanı ile her disiplinden araştırmacıya hitap etmektedir. Toplantı da en çok üzerinde durulacak veri tabanı olan Academic Search™ Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı multi – disipliner tam metin bilgi bankasıdır. Bu veri tabanının fizik, matematik, biyoloji, kimya, mühendisliğin her alanı, jeoloji, hukuk, psikoloji, veterinerlik, malzeme bilimi, müzik, din bilimleri ve aklınıza gelebilecek her alandan binlerce tam metin ve hakemli dergi içermektedir.

 

GERİ