Çoksesli Korosu Seçmeleri16-17 Nisan 2011 tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında Akıngüç Sanat Merkezi Çoksesli Korosu için seçmeler yapılacaktır.

Seçmeler, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi zemin katta bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

İKÜ öğrencileri, İKÜ çalışanları ya da dışarıdan yaşı 18-32 arasında olan herkes seçmelere katılabilir. (Sınav jürisi fevkalade bir yetenek bulursa yaş sınırı aranmaz.)

Seçmelerin sonunda ASM Çoksesli Korosu'na ses grupları aşağıda belirtilen 40 korist alınacaktır. 

10 Soprano
10 Mezzo-Soprano/Alto
10 Tenor
10 Bas
Seçmelerin Şekli

Seçmeler Sanat Kurulunca yapılır. Seçmelerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden Sınav Kurulu Başkanı sorumludur.
Seçmeler tek aşamalı yapılabileceği gibi birden fazla aşamalı da yapılabilir. Seçmelere katılanların başarı puanları, Sınav Kurulu üyelerinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
Seçmeler, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar.
Seçme sonuçları üç gün içinde ilan edilir. Seçme sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak ta bildirilir.

Koro Üyelerinin Yetiştirilmesi ve Eğitimi

Ses rengi, ses genişliği, ses tekniği, ses hakimiyeti, ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon, nota okuma ve yazma, deşifre, repertuar zenginliği, ritmik denge, telaffuz ve müzik kültürü konularında yetiştirilmesini temin amacıyla haftada en az üç saat Şef’in çalışma konusuna göre toplu olarak çalıştırılır.

Koro Giriş Sınavında Yapılacak Değerlendirme

a) Ses (ses rengi, ses genişliği, ses tekniği)
     (Aria, Ariantic, Lied, Caz, Türk Eserler…vb)
b) Kulak (ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon)
c) Genel Bilgiler (nota okuma, yazma)
d) Diksiyon (telaffuz, ritmik denge)

--------------------------------------------------------------------------------

BAŞVURU

Koromuzun seçmelerine katılmak için  başvuru formunu online doldurabilir ya da aşağıdaki adresten başvuru yapabilirsiniz.
 
Arş. Gör. Beste Gökçe
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü
Kat:1 Oda:1-A-12
Telefon: 0(212) 498 41 61
 

GERİ