Öğrenci Affı25 Şubat 2011 tarih ve 75857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren,    6111 sayılı Kanun"un 173.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna   göre
Maddede yer alan "   ..her sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt  yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla...."

Ayrıca " ... 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime başlayabilirler."

Başvuru formu için lütfen tıklayınız...

GERİ