YKGS 20102. YAZILIM KALİTESİ ve YAZILIM GELİŞTİRME ARAÇLARI SEMPOZYUMU 2010

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Hava Harp Okulu Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “2. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu” 3–4 Aralık 2010 Cuma Cumartesi günleri İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde yapılacaktır. Sempozyum, yazılım mühendisliğinde kalite deneyimlerini, çözümlerini, yazılım kalite ölçütlerini tartışmak ve paylaşmak için akademisyenleri, meslek kuruluşlarını, kamu kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sempozyum çalışma dili Türkçe’dir.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.ykgs.org adresinden ulaşılabilir.

Önemli Tarihler:
Bildirilerin ve panel önerilerinin gönderilmesi: 26 Temmuz 2010
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 20 Eylül 2010
Basıma hazır bildirilerin gönderilmesi: 04 Ekim 2010
Ayrıntılı program bildirimi: 08 Kasım 2010
Sempozyum Başlangıcı: 03 Aralık 2010
 

GERİ