Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özel Hukuk (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Özel Hukuk (Doktora) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11.Özel hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmesi, derinleştirmesi ve bu kavram ve kurumlara ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelendirmelere ulaşması;
PÇ-22.Özel hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz etmesi, değerlendirmesi ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşması;
PÇ-33.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirmesi ve kullanması;
PÇ-44.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirmesi ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırması, analiz etmesi;
PÇ-55.Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirmesi;
PÇ-66.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirmesi ve yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırması, bu doğrultuda özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirmesi ve hukuk kuram ve uygulamasına katkıda bulunması;
PÇ-77.En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunması;
PÇ-88.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirmesi;
PÇ-99.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunması ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurması;
PÇ-1010.Bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurması ve tartışması;
PÇ-1111.Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurması;
PÇ-1212.Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırması ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunması;
PÇ-1313.Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunması;

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
OHD0101             
OHD0102             
OHD0103             
OHD1201             
OHD1202             
OHD1203             
OHD1204             
OHD1205             
OHD1206             
OHD1207             
OHD1208             
OHD2101             
OHD2201             
OHD2202             
OHD2203             
OHD2204             
OHD2206             
OHD2208              
OHD2209              
OHD2210             
OHD2211              
OHD2212