Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özel Hukuk (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OHD0103 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Haksız Fiil Sorumluluğuna İlişkin Değişiklik ve Gelişmeler Z 3/0/0 9
OHD0101 Seminer Z 3/0/0 5
OHD0102 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3/0/0 4
AKTS Kredi Toplamı 18
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AKTS Kredi Toplamı 0
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OHD1201 Anonim Şirketlerde Hisse Devri SA 3/0/0 7
OHD1202 İstinaf Kanun Yolu SA 3/0/0 7
OHD1203 İşverenin İş Kazasından ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu SA 3/0/0 7
OHD1204 Kara Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu SA 3/0/0 7
OHD1205 Trafik Hukukunda Hukuki ve Cezai Sorumluluklar SA 3/0/0 7
OHD1206 Uluslarası Tahkim SA 3/0/0 7
OHD1207 Yeni Türk Ticaret Kanunu Perspektifinden Limited Şirketlere İlişkin Kavram/Kurumlar SA 3/0/0 7
OHD1208 Borçlar Hukukunda Öngörülen Genel Nitelikli Hükümlerin İş Hukukuna Etkisi SA 3/0/0 7
OHD2101 Mukayeseli Hukukta Tahkim, Arabuluculuk ve Diğer Uyuşmazlık Çözümü Seçenekleri (ADR) SA 3/0/0 7
OHD2201 Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi SA 3/0/0 7
OHD2202 Finansal Kiralama Sözleşmesi SA 3/0/0 7
OHD2203 Patent ve Faydalı Model Hukuku SA 3/0/0 7
OHD2204 Tatil Amaçlı Sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması SA 3/0/0 7
OHD2206 Yeni Türk Ticaret Kanunu Perspektifinden Taşıma Hukukuna İlişkin Kavramlar/Kurumlar SA 3/0/0 7
OHD2208 Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndaki Yenilikler SA 3/0/0 7
OHD2209 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Deniz Ticareti Sözleşmeleri SA 3/0/0 7
OHD2210 Limited Şirkette Ortaklık Sıfatının Yitirilmesi SA 3/0/0 7
OHD2211 Çevre Hukukunda Sorumluluğa İlişkin Yeni Düzenlemeler SA 3/0/0 7
OHD2212 İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu SA 3/0/0 7