Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli) Programı Ana Sayfası

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programının öncelikli amacı, mühendislerimize iş hayatlarında uzmanlık gerektiren alanlarda, daha özel ve yetenek kazandıracak eğitim vererek ülkemizdeki teknolojik gelişmeyi arttıracak yaratıcı ve takım çalışması yapabilen yüksek mühendisler yetiştirmektir. Programın ikincil amacı, elektronik ve devreler, sayısal sistemler, telekomünikasyon, optik ve elektrik alanlarında ileri düzey bilgi ile donatılmış öğrenciler yetiştirip ulusal ve uluslararası projeler ile araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunulması, patent ve faydalı model sayısının arttırılmasıdır.

Kuruluş

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 Öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Başvuru yapabilmek için 4 yıllık Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik veya Fizik lisans programların birinden mezunu olmak ve ALES'e geçtiğimiz üç yıl içinde girip, en az sayısal 55 puan almak gerekmektedir.Yüksek lisans programına giriş sınavındaki başarı notu, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat/bilim sınavının %20’si ,Anabilim dalları tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YDS ve muadili olan dil sınavlarından almış olduğu puanın %10’u,ve ALES sayısal puanının %50’si toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 65 not alması gerekmektedir

Çift Anadal - Yandal

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programında Çift Anadal ve Yandal Programları yer almamaktadır.

Staj

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programında staj yer almamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi almak için öğrencilerin 1 adet 9 AKTS lik zorunlu ders, 1 adet 6 AKTS lik Seminer dersi, 1 adet 60 AKTS lik Tez dersi ve 6 adet 9 AKTS lik seçmeli ders almaları gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam ProfilleriÜst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Tülin Aktin

E-posta

 

t.aktin@iku.edu.tr

Tel

 

+90 (0212) 498 4141/4237

Sekreter

 

Esra ALTINKALP

E-posta

 

e.altinkalp@iku.edu.tr

Tel

 

+90 (0212) 498 4202

Fax

 

+90 (0212) 465 8308

Adres

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E5 Karayolu Londra asfaltı üzeri,

Bakırköy, 34156, Istanbul, Türkiye